Taganemisõigus

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul. Tagastatav kaup peab olema kasutamata ning kahjustamata. Kui kaupa on kahjustatud või kasutatud 14 päeva jooksul, ei kohustu veebipood kaupa tagasi võtma. Erandlikel juhtudel  võib veebipood kasutatud või kahjustatud toote tagasi võtta, kuid alandatud hinnaga.

Kauba tagastamiseks tuleb saata kauba ostmisest taganemise avaldus e-posti aadressile support@grillsymbol.com hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).

Ostja peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.

Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.

Kui ostja on valinud veebipoe pakutud tavapärasest toote kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Veebipood tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest või ostja poolt sooritatud ostust, teavitades sellest ostjat e-posti teel koos loobumise põhjusega (nt. on e-poes oleval tootel ekslik müügihind vms). Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest või ostja poolt sooritatud ostust, tagastatakse tellimuse/ostu maksumus.

 

Pretensiooni esitamise õigus

Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Kauba kättesaamisel palume koheselt kontrollida tootepakendit. Pakendi kahjustused tuleb koheselt dokumenteerida. Kahjustuste mitte märkimisel hilisemaid pretensioone ei arvestata.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile support@grillsymbol.com või helistada telefonil: 6 827 212.

Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

GrillSymbol Products