Taganemisõigus

Pärast ostetud kauba kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul ning tasutud ostusumma täies mahus tagasi saada. Toote tagastamiseks tuleb ostjal saata müüjale kirjalik avaldus e-posti aadressile support@grillsymbol.com, milles väljendatakse soovi lepingust taganeda ja kaup tagasi saata. Müüja on kohustatud tagastama ostusumma 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse esitamisest.

Kauba tagastamise kulud kannab ostja, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).  Samuti võib müüja keelduda kauba tagasi võtmisest, kui tooted pole terved, puudub originaalpakend, ostutšekk kauba ostu kohta või kehtivad muud kohalduva seadusandluse alusel toote tagastamise piirangud (nt eritellimusel valmistatud toode). Erandlikel juhtudel  võib veebipood kasutatud või kahjustatud kauba tagasi võtta alandatud hinnaga.

Müüja võib keelduda tagasimakse tegemisest seni, kuni on kauba tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi(d), et on kauba tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb tingimus saabub varem. Kui ostja on valinud müüja pakutud tavapärasest toote kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea müüja tarbijale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüja ei vastuta tagastatud kauba tagasimakse täitmata jätmise või hilinemise eest, kui ostja esitab summa tagastamiseks vajalikud andmed valesti.

Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest või ostja poolt sooritatud ostust, teavitades sellest ostjat e-posti teel koos loobumise põhjusega (nt. on e-poes oleval tootel ekslik müügihind vms). Juhul, kui müüja loobub tellimuse täitmisest või ostja poolt sooritatud ostust, tagastatakse tellimuse/ostu maksumus.

 

Pretensiooni esitamise õigus

Müüja vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale.

Kauba kättesaamisel palume kohe kontrollida tootepakendit. Pakendi kahjustused tuleb kohe dokumenteerida. Kahjustuste mitte märkimisel hilisemaid pretensioone ei arvestata. Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul müüja poole, saates e-kirja aadressile support@grillsymbol.com või helistada telefonil: 6 827 212. Müüja ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.

Kui müüjalt ostetud kaubal on puudused, mille eest müüja vastutab, parandab või asendab müüja puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab müüja ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Müüja vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

GrillSymbol Products