Jalgadel gaasipõletite kasutusjuhend/garantiitingimused:

 

Saab kasutada vaid välitingimustes:
TW-960 / põletil 3 ringi,21 kW, süütamine nupust
TW-720 / põletil 2 ringi,14 kW, süütamine nupust  
TW-580 / põletil 2 ringi,14 kW, süütamine nupust
TW-460 / põletil 1 ring, 6,5 kW, süütamine tikuga

 

Tähtis!

Enne seadme kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. Seade töötab grilligaasiga (propaan/butaan).

Turvanõuded:

 • Töötavat seadet ei tohi jätta järelevalveta
 • Seadme kasutamine on lastele keelatud
 • Seade on kasutamiseks ainult välitingimustes.
 • Seade on mõeldud vaid sihtotstarbeliseks kasutamiseks
 • Pann muutub töö käigus tuliseks ning võib põletada
 • Ära liiguta seadet ega gaasiballooni töö käigus
 • Ära proovi töötaval seadmel eraldada ühtki detaili
 • Ära hoia töötava seadme läheduses kergestisüttivaid aineid
 • Gaasipõletit tohib remontida vaid selles ettenähtud kohtades
 • Peale tööd sulge alati gaasiballooni kraan/ klapp ja põleti gaasikraanid
 • Tundes gaasilõhna, sulge viivitamatult gaasikraanid
 • Ära kunagi kasuta seadet, mis ei ole tehniliselt korras
 • Ärge hoidke gaasiballooni otsese päikesevalguse käes
 • Gaasivoolikut tuleb vahetada iga kahe aasta tagant
 • Seadet kokku pannes keera alati jalgade kinnituspoldid kinni

 

Seadme tehnilised andmed ja osad:

 1. 1-3 ringiga gaasipõleti, võimsusega 6,5-21 kW
 2. Jalad 3tk
 3. Tuulekaitse/ seadme kandekonstruktsioon
 4. Jalgade kinnitusvahendid

Tuleb jälgida, et gaasiballoon ja reduktor omavahel sobiksid. Ühilduvad gaasiballoonid 5kg, 10kg ja 11 kg nii teras- kui ka komposiittaaraga. Gaasiballoon ei kuulu komplekti.

Süütamine ja kasutamine:

 1. Kontrolli, et gaasiballoon oleks täidetud.
 2. Kontrolli, et reduktor oleks gaasiballooni külge korrektselt kinnitatud.
 3. Kasuta 30 mbar reduktorit,mille gaasi läbilaskevõime on max 1 kg/h.
 4. Kontrolli, et kõik liidesed oleksid tihedalt kinnitatud.
 5. Vaata, et reguleerimisnupud oleksid “OFF”- asendis ning ava gaasiballooni kraan.
 6. Ava põleti gaasikraan(id); (vaata kraanide märgistust).
 7. Vajuta elektrisüüte nuppu (välja arvatud TW-460)
 8. Kui põleti(d) ei sütti, sulge gaasikraan, lase väljavoolanud gaasil hajuda ja proovi paari minuti pärast uuesti.

 

Hooldus:

Tuulekaitse puhastamine-Seadme kasutuse käigus koguneb välimisele küljepaneelile toidujääke- rasv jms. Puhastamiseks kasuta tavalisi rasvu lagundavaid nõudepesuvahendeid, pärast puhasta pind niiske lapiga.
Põleti puhastamine-Kergema mustuse saab põletilt eemaldada kuiva või õrnalt niiske lapiga. Kui põletil olevad pisikesed augud on ummistunud võib neid puhastada peenikese metalltraadiga.

Juhend võimalike vigadega toimetulekuks:

 

Vea nimetus: Millest tuleneb: Kuidas toimida:
Gaasisüütaja ei süüta: sädet ei ole. Gaasisüütaja patarei on tühi. Vaheta süütaja patarei.
Gaasisüütaja ei süüta: säde on olemas. Gaasikraanid ei ole avatud.
Kontrolli gaasikraane.
Gaasileek ei sütti või kustub pidevalt. Vale kasutamine, liigne tuul või tühi gaasiballoon. Vaata kasutusjuhendis punkti: ”Süütamine ja kasutamine” Liigse tuule puhul otsi varjulisem koht või kasuta tuule varjamiseks telki vms. Kontrolli kas gaasiballoonis on gaasi.
Gaasileek on kollane. Balloon hakkab tühjaks saama või on põleti õhuventiili sattunud mustus. Kontrolli kas gaasiballoonis on gaasi. Kontrolli põleti gaasikraanide ventiile, (asuvad otse nuppude katte all) vajadusel eemalda mustus.
Pliit kõigub jalgadel. Jalgade kinnituspoldid on lahti. Kinnita poldid.
Click-on regulaator ei ühendu gaasiballooniga. Vale paigaldus. Tutvu regulaatori kasutusjuhendiga.

 

Garantii:

 

 • Seadmel ja selle osadel on 24 kuune valmistus- ja materjaligarantii. Garantii kehtib üksnes ostudokumendi originaali esitamisel.
 • Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste mittetäitmine.
 • Garantii alla ei kuulu seadme normaalne kulumine, osade roostetamine ja sellest lähtuvate vigade parandamine. Samuti toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.)
 • Kui tootes või selle osades ilmneb garantiiajal viga, võta toote müüjaga ühendust.
GrillSymbol Products